เบื่อ

posted on 31 Mar 2011 12:41 by pareka in MindMe
เบื่อมาก เบื่อที่เห็นทางออก แต่เดินไปไม่ได้ เพราะติดห่วงที่ผูกไว้เองถือไว้เองข้างเดียว
ไม่ใช่คนดีอะไร ก็แค่รับผิดชอบกับสิ่งที่รับรู้
เค้าว่าคนเราไม่ปล่อยวาง แล้วจะเป็นทุกข์  ถ้าถามกลับคนปล่อยวาง แล้วทุกข์นั้นจะไปตกหาที่ใคร

สสารไม่หายไปจากโลก แค่แปรเปลี่ยนสถานะไป..ก็เหมือนทุกเรื่องราว มีสถานะ มีหน้าที่ มีบทกรรม ต้องนำพา ไม่ใครก็ใคร..
เบื่อวะ ที่วางไม่เป็น

Comment

Comment:

Tweet

ถ้าถือนานๆ แล้วหนัก..เดี๋ยวก็วางเองแหละคะ ;) สู้ๆ นะคะ